Kiến thức nhà nông

Điểu khiển bưởi ra hoa theo ý muốn

Trong các năm qua, Bưởi là cây cho thu nhập rất cao và ôn định, đặc biệt là loại bưởi da xanh đang phát triển rất mạnh tại ĐBSCL và Đông Nam Bộ, Do đem lại giá trị kinh tế cao nên Bà Con Nông Dân đã "Bắt" cây bưởi ra bông theo ỳ mình

ĐIỀU KHIỂN BƯỞI RA QUẢ THEO Ý MUỐN

Để thu được lời cao, nhiều bà con ở vùng chuyên canh cây ăn trái ở Nam bộ (nhất là ở ĐBSCL), đã tìm cách xử lý để điều khiển cho cây ra trái vào những thời điểm theo ý muốn. Với cây bưởi người ta đã áp dụng nhiều biện pháp như xiết nước, phun chất kích thích ra hoa, hái bỏ trái non…Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với bạn cách làm của anh Mười Đức (Phó Chủ tịch Hội Làm vườn xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang).

 

Anh Đức cho biết: Từ khi ra hoa cho đến khi thu hoạch trái của cây bưởi thường phải mất 7-8 tháng, vì thế muốn có trái thu hoạch vào thời gian nào thì chỉ việc tính ngược trở lại để quyết định thời gian xử lý là sẽ đạt kết quả theo ý muốn. Sau khi đã ấn định thời gian xử lý thì tiến hành vặt bỏ hết lá già ở phía dưới (là những lá đã ra được 2-3 tháng, bóp thấy giòn) chỉ chừa lại những lá già ở phía trên ngọn và những lá non, lá bánh tẻ (cách làm này nếu được tiến hành vào mùa khô hoặc thời điểm gặp hạn trong mùa mưa thì sẽ cho kết quả cao hơn).

 

Sau khi vặt lá, bón cho mỗi cây (cây 4-5 tuổi) khoảng 1 kg phân NPK (loại 20:20:15) rồi tưới nước giữ ẩm thường xuyên. Sau khi bón phân tưới nước khoảng 15 ngày thì cây bắt đầu ra tược non và ra bông. Theo anh thì cách làm này sẽ ít tốn kém so với cách làm như xiết nước, vặt bỏ trái non…

 

Khi trái lớn cỡ ngón tay thì bón cho mỗi gốc khoảng 1,5-2 kg NPK (loại 20:20:15) hoặc NPK (loại DAP 30-25-0). Khi trái đậu được khoảng 4 tháng thì bón thêm một đợt phân nữa (loại phân và lượng phân giống như đợt bón trước đó).

Khi cây ra tược non, ra bông chú ý kiểm tra vườn bưởi thường xuyên để phát hiện và phun thuốc diệt trừ kịp thời sâu vẽ bùa, sâu xanh ăn lá, rệp sáp phấn…

Không rõ cách làm trên đây có kết quả với điều kiện khí hậu, đất đai, giống bưởi và tập quán canh tác cây bưởi của bà con ta ở miền Bắc hay không, vì chúng tôi chưa thấy ai công bố kết quả thử nghiệm này ở miền Bắc, vì vậy để chắc ăn chúng tôi khuyên bạn nên làm thử nghiệm một vài cây, nếu thấy có kết quả tốt mới áp dụng cho cả vườn.