NPK 16-16-8-6S+TE

NPK 16-16-8-6S+TE
Thành phần

- Giảm khả năng thất thoát phân, kích thích trái lớn nhanh, trái nhiều, trái lớn nhiều, vươn cành, xanh lá, rễ cứng khỏe

- Với hợp chất chuyên dùng vừa đủ, dưỡng trái, hạn chế thối trái, khô trái, rụng trái, chắc hạt, to nhân, nặng hạt

LOẠI CÂY TRỒNG

CÂY KIẾN THIẾT

CÂY KINH DOANH

Cây cà phê

250-350kg/ha/lần

450-500kg/ha/lần

Cây cao su

250-300kg/ha/lần

350-450kg/ha/lần

Cây tiêu

200-300kg/ha/lần

300-450kg/ha/lần

Cây ăn trái

200-399kg/ha/lần

450-500kg/ha/lần

Cây trồng khác

250-300kg/ha/lần

sản phẩm liên quan