NPK 17-7-17-6S+TE

NPK 17-7-17-6S+TE
Thành phần

- Hợp chất linh hoạt giúp phân thấm sâu vào đất, giúp rễ hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng, hạn chế thất thoát phân

- Với hợp chất chuyên dùng vừa đủ, dưỡng trái, nuôi trái, hạn chế rụng trái, khô trái, bóng trái, chắc hạt, to nhân

CÂY TRỒNG

CÂY KIẾN THIẾT

CÂY KINH DOANH

Cà phê, cao su, ca cao

250kg – 350kg/ha/lần

400kg – 500kg/ha/lần

Hồ tiêu, chanh dây, điều, mía, khoai mì, khoai mỡ

200kg – 350kg/ha/lần

350kg – 450kg/ha/lần

Sầu riêng, thanh long, cam, xoài và các cây ăn trái khác

1,2kg/cây/lần

2,0kg/cây/lần

Lúa, khoai, bắp, đậu…

200kg – 300kg/ha/vụ

sản phẩm liên quan