NPK 17-7-17-7S+TE

NPK 17-7-17-7S+TE
Thành phần

- Bón cho tất cả các loại cây trồng, giúp cây phát triển tốt, xanh cây, cứng cành, lá dày, hạn chế rụng trái, trái phát triển đều, chắc hạt

LOẠI CÂY TRỒNG

SỐ LƯỢNG BÓN

Cà phê, cao su, ca cao

350kh-550kh/ha/lần

Hồ tiêu, chanh dây

250kg-350kg/ha/lần

Sầu riêng, cam xoài

1kg-2kg/cây/lần bón

Lúa, khoai, bắp, đậu

200kg-350kg/ha/lần bón

sản phẩm liên quan