NPK CHẮC HẠT 17-7-19-6S+TE

NPK CHẮC HẠT 17-7-19-6S+TE
Thành phần
  • Với các hợp chất linh hoạt và nhanh tan giúp rễ cây hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng, hạn chế thất thoát phân
  • Tăng khả năng ra hoa, đậu trái, hạn chế rụng trái non, khô trái, giúp chắc hạt, to nhân

Dùng bón cho tất cả các loại cây trồng. Trộn đều trước khi sử dụng để có kết quả tốt nhất

CÂY TRỒNG

CÂY KIẾN THIẾT

CÂY KINH DOANH

Cà phê, cao su, ca cao

250kg – 350kg/ha/lần

400kg – 500kg/ha/lần

Hồ tiêu, chanh dây, điều, mía, khoai mì, khoai mỡ

200kg – 300kg/ha/lần

350kg – 450kg/ha/lần

sản phẩm liên quan