NPK Siêu CHẮC HẠT  18-7-20-8S+TE

NPK Siêu CHẮC HẠT  18-7-20-8S+TE
Thành phần
  • Xanh cây, cứng cành, lá dày, tán vươn rộng, rễ khỏe, hạn chế đổ ngã.
  • Trái sum suê, chín đều, hạt to, nhân chắc

Dùng bón cho tất cả các loại cây trồng. Trộn đều trước khi sử dụng để có kết quả tốt nhất.

CÂY TRỒNG

CÂY KIẾN THIẾT

CÂY KINH DOANH

Cà phê, ca cao, cao su

250kg – 350kg/ha/lần

350kg – 500kg/ha/lần

Hồ tiêu, chanh dây, điều,

200kg – 300kg/ha/lần

300kg – 400kg/ha/lần

sản phẩm liên quan