NPK TĂNG TRƯỞNG 20-10-10 - 6S + TE

NPK TĂNG TRƯỞNG 20-10-10 - 6S + TE
Thành phần
  • Phát cành, xanh lá, rễ phát triển mạnh, cây cứng khỏe
  • Hạn chế rụng trái non, trái phát triển đều, cành dài, trái sum suê,hạt to, nhân chắc, nặng hạt

Dùng bón cho tất cả các loại cây trồng. Trộn đều trước khi sử dụng để có kết quả tốt nhất

LOẠI CÂY TRỒNG

LƯỢNG BÓN

Cà phê, cao su, ca cao

350kg – 450kg/ha/lần bón

Hồ tiêu, chanh dây, điều, mía, khoai mì, khoai mỡ

250kg – 350kg/ha/lần bón

Sầu riêng, cam xoài và cac cây ăn trái khác

1kg – 2kg/cây/lần bón

Lúa, khoai, bắp, đậu…

250kg – 350kg/ha/vụ

 

sản phẩm liên quan