Phân bón chuyên dùng cho lúa NPK 20-0-10+TE

Phân bón chuyên dùng cho lúa NPK 20-0-10+TE
Thành phần

Bón cho tất cả các loại cây trồng.. Giúp cây trổ bông đồng loạt, đòng dài, hạt to, nhân thơm, dẻo hạt

CÂY TRỒNG

SỐ LƯỢNG BÓN

Lúa, bắp và cây lương thực ngắn ngày

300 – 400kg/ha/lần

Dưa hấu, xoài và các loại cây ăn trái

1-2kg/cây/lần

sản phẩm liên quan