Phân bón NPK 17-7-17+7S+TE

Phân bón NPK 17-7-17+7S+TE
Thành phần

- Phát cành, xa lá, rễ phát triển mạnh, cây cứng khỏe

- Hạn chế rụng trái non, trái phát triển đều, cành dài, trái sum suê, hạt to, nhân chắc, nặng hạt

Dùng bón cho tất cả các loại cây trồng. Trộn đều  trước khi sử dụng để có kế quả tốt nhất.

LOẠI CÂY TRỒNG

LƯỢNG BÓN

 

Cà phê, cao su, ca cao, điều…

  • Thời kỳ kiến thiết: 300kg – 400kg/ha/năm
  • Thời kỳ kinh doanh: 350- 500kg/ha/năm

Hồ tiêu, chanh dây

  • Thời kỳ kiến thiết: 200kg – 300kg/ha/năm
  • Thời kỳ kinh doanh: 300 – 400kg/ha/năm

Cây ăn trái

  • Thời kỳ ra hoa: 100g – 150g/cây/lần bón
  • Thời kỳ nuôi quả: 100g – 200g/cây/lần

Lúa

  • Bón đón đòng(35 ngày sau khi sạ: 150kg –200kg/ha/vụ

Cây trồng khác(khoai, đậu, bắp)

  •      Bón sau trồng 20 – 30 ngày: 150 – 200kg/ha/năm
  • Bón sau trồng 40-50 ngày: 100 – 200kg/ha/vụ

 

sản phẩm liên quan