Phân bón NPK EUR 18-8-17+7S+TE

Phân bón NPK EUR 18-8-17+7S+TE
Thành phần

Với công thức đặc biệt bổ sung các vi lượng cần thiết giúp cây phát triển mạnh, lá xanh tốt, cành cứng khỏe, đậu trái tối đa, trái to đều, nặng hạt, năng suất cao.

CÂY TRỒNG

LƯỢNG BÓN

Cây cà phê, cao su, ca cao, điều

- Thời kỳ kiến thiết: 300 - 400kg/ha/năm

- Thời kỳ kinh doanh: 350-500kg/ha/năm

Cây hồ tiêu, tây dây

- Thời kỳ kiến thiết: 150-250kg/ha/năm

- Thời kỳ kinh doanh: 250-400/kg/ha/năm

Cây ăn trái

-Thời kỳ ra hoa: 100-150g/cây/lần

- Thời kỳ nuôi quả: 100-200g/cây/lần

Cây lúa

- Bón đón đòng (35 ngày sau khi sạ): 150-200kg/ha/vụ

Cây trồng khác (khoai, đậu, bắp)

- Bón sau trồng 20-30 ngày: 100-200kg/ha/vụ

- Bón sau trồng 40-50 ngày: 100-200kg/ha/vụ

sản phẩm liên quan