Phân bón trung lượng EUR LYON 2

Phân bón trung lượng EUR LYON 2
Thành phần
  • Khử chua, hạ phèn, giải độc đất
  • Cân bằng độ pH trong đất
  • Khắc phục khô cành, vàng lá, xoắn lá
  • Kích thích ra rễ cực mạnh, tăng khả năng hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng trong đất
  • Hạn chế sự phá hoại của côn trùng và nấm bệnh, hạn chế bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu, cà phê và các loại cây trồng khác

CÂY TRỒNG

GIAI ĐOẠN BÓN

 

Cây cà phê, cao su, ca cao, điều…

THỜI KỲ KIẾN THIẾT

THỜI KỲ KINH DOANH

250kg – 450kg/ha/năm

500kg – 900kg/ha/năm

 

Cây ăn trái:

THỜI KỲ RA HOA

SAU THU HOẠCH

1kg – 2kg/cây/lần

Cây lúa:

Bón lót: 200kg – 350kg/ha/vụ

Cây hoa màu:

Bón lót: 200kg – 350kg/ha/vụ

sản phẩm liên quan