Giới thiệu
NHẬN GIA CÔNG PHÂN NPK MỘT HẠT, NPK 3 MÀU và CÁC SẢN PHẨM PHÂN HỮU CƠ KHÁC
NHẬN GIA CÔNG PHÂN NPK MỘT HẠT, NPK 3 MÀU và CÁC SẢN PHẨM PHÂN HỮU CƠ KHÁC

Công ty EUR chúng tôi NHẬN GIA CÔNG PHÂN NPK MỘT HẠT, NPK 3 MÀU và CÁC SẢN PHẨM PHÂN HỮU CƠ KHÁC

Lịch sử phát triển - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
Lịch sử phát triển - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Công ty cổ phần phân bón EUR được thành lập vào ngày 19 tháng 4 năm 2014 và chính thức đi vào hoạt động ngày 1 tháng 5 năm 2014 với sứ mệnh "Cùng nhà nông làm giàu"

Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi

Cùng nhà nông làm giàu

Nhà máy sản xuất
Nhà máy sản xuất

B117, đường số 5, khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An