Giới thiệu
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

Công ty cổ phần phân bón EUR được thành lập vào ngày 19 tháng 4 năm 2014 và chính thức đi vào hoạt động ngày 1 tháng 5 năm 2014 với sứ mệnh "Cùng nhà nông làm giàu"

Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi

Cùng nhà nông làm giàu

Nhà máy sản xuất
Nhà máy sản xuất

Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An