Kiến thức nhà nông
Điểu khiển bưởi ra hoa theo ý muốn
Điểu khiển bưởi ra hoa theo ý muốn

Trong các năm qua, Bưởi là cây cho thu nhập rất cao và ôn định, đặc biệt là loại bưởi da xanh đang phát triển rất mạnh tại ĐBSCL và Đông Nam Bộ, Do đem lại giá trị kinh tế cao nên Bà Con Nông Dân đã "Bắt" cây bưởi ra bông theo ỳ mình

Kỹ thuật bón phân cho bưởi da xanh giai đoạn mang trái
Kỹ thuật bón phân cho bưởi da xanh giai đoạn mang trái

Bưởi da xanh sẽ cho thu hoạch rất lớn về sản lượng nếu được trồng đúng cách. Tùy vào từng giai đoạn tăng trưởng của cây mà áp dụng chế độ chăm sóc khác nhau, đặc biệt là trong giai đoạn mang trái.

Kỹ thuật làm bông cho cây Hồ Tiêu
Kỹ thuật làm bông cho cây Hồ Tiêu

Tiêu là loại công trồng đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc rất cao. Đặc biệt giai đoạn RA HOA và LÀM BÔNG có tính chất quyết định đến năng suất của vườn tiêu trong cả năm.