Tuyển dụng
TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế thu nhập doɑnh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT. - Lập báo cáo thuế tháng, quý, năm. - Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế về các công việc liên quan. - Ƭhực hiện các công việc kế toán, cân...

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nhân viên kinh doanh thị trường Đắk Nông